Studiedag måndagen den 17augusti 2020

Måndagen den 17 augusti har personalen på förskolan studiedag och förskolan är då stängd.

Om ni är i behov av omsorg denna dag, kontakta rektor.

4 mars 2020