Projektfokus 2016-2019

Hållbar framtid

Världen behöver en ny berättelse -
Ekologisk hållbarhet och projekterande, där lusten och hoppet är starkt.

Projekt     

Enhetens projektfokus 2016-2019

Barns fascination, undersökande och berättande om naturens liv och död

Syfte
Genom ett gemensamt fokus så vill vi göra lärandet hållbart och delbart.
Arbetet ska bidra till att barn kan ta ställning och aktivt påverka en hållbar framtid.
Fördjupa vår kunskap om barns relation till naturens och ekologin utifrån frågeställningen; Hur kan vi se och följa barns fascination, undersökande och berättande om naturens liv och död?
Förbinda estetik, etik och poetik genom ett projekterande arbetssätt.

Bakgrund
Vi har sett att relationer till ekologin växer fram i barnens olika projekt om naturen.
Djur, insekter och växter fascinerar barn och genom att utforska och göra närstudier föds nya morfologiska frågor. I våra tidigare projekt har vi sett att ekologin bjuder in barnen till ett berättande.

Mål
Att utveckla lärandet så det blir en resurs i arbetet med hållbarhet.
Att ge barnen många tillfällen att kommunicera om sina upptäckter med olika uttrycksformer och genom det får utveckla både sitt språk och sin förståelse för ekologins mångfald.
Att flödet av barnens tankar och idéer tillvaratas, synliggörs och skapar mångfald i lärandet.

Uppdaterad: