Block & avdelningar

Förskolan arbetar i två åldersindelade block som i sin tur är uppdelade i mindre grupper som kallas avdelningar.

Block 1

1-3 år

  • Heden
  • Hagen

Block 2

4-5 år

  • Vallen
  • Ängen
Uppdaterad: