Förskolans styrdokument

I och med förändringen av skollagen 1 juli 2011 är förskolan en egen skolform. Det innebär att förskolan är första steget i vårt utbildningssystem och i det livslånga lärandet.
Här kan du läsa Skollagen. Kapitel 8 handlar om förskolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDF, 301 KB)
 
Vårt arbete styrs av läroplanen för förskolan, Lpfö98 som reviderades 2016.