Projektfokus 2020-2021

Hållbar framtid

Genom påhittighet och handlingskraft 

 

 Projektfokus 2021

Hur bygger vi relationer för en hållbar planet?

Syfte
Genom ett gemensamt fokus så vill vi göra lärandet hållbart och delbart. Projektet ska bidra till hållbara vanor och att barn kan ta ställning och aktivt påverka en hållbar framtid.
Fördjupa barns relation till alla tre perspektiven i hållbar utveckling (sociala, ekologiska och ekonomiska)

Bakgrund
Vi har under 3 år arbetat främst med det ekologiska perspektivet i hållbar utveckling. Under det sista året breddades projektet till att inkludera ett mer övergripande lärande för hållbar utveckling som vi med detta projekt vill vidareutveckla.

Mål
Att utveckla lärandet så det blir en resurs i arbetet med hållbarhet.
Att ge barnen många tillfällen att kommunicera om sina upptäckter med olika uttrycksformer och genom det får utveckla både sitt språk och sin förståelse för ekologins mångfald.
Att barnen kan sätta hållbarhet i ett sammanhang där de får en ökad förståelse för relationerna mellan de tre perspektiven.

Uppdaterad: