Kvalitetscertifiering

Lammets förskola är certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem 2015.

Motiveringen för 2015 lyder:

Utveckling och lärande: I de flexibla grupperna stimuleras barnen i sin sociala utveckling och sitt lärande av engagerade, kunniga och närvarande pedagoger. Förskolan har fokus på språk och kommunikation och varje barns förståelse för matematik utvecklas dagligen genom ett rikt material och inspirerande samt inbjudande lärmiljöer. Naturvetenskap och teknik vävs in i projekten.

Trygghet och trivsel: Förskolan arbetar aktivt för att skapa ett klimat som präglas av

trygghet och trivsel, engagemang och har en värdegrund som synliggörs i det dagliga arbetet. Pedagogerna arbetar för att varje barn ska utveckla förståelse för allas lika värde.

Organisation: Förskolan har en väl fungerande organisation, som garanterar en god daglig verksamhet, stödjer utveckling och utvecklas med sitt uppdrag. Organisationens alla delar bidrar till att öka måluppfyllelsen.

Styrning och ledarskap: Förskolan har en tydlig och strukturerad styrning samt en långsiktig planerad kvalitetsutveckling som gynnar en högre måluppfyllelse.

Qualis - kvalitetssäkringssystem

Den ger ledning och medarbetare ett tydligt svar på
var förskolan står och vilken väg den bör välja i den
fortsatta kvalitetsutvecklingen. 
Qualis-certifieringen ger en gemensam bild för ledning och medarbetare av
verksamhetens styrkor och förbättringsområden.
Den vänder sig inte bara till alla yrkesgrupper i förskolan utan även till barn och föräldrar.

Läs mer om Qualis

Uppdaterad: