Nyheter

  • Nu startar vi avgiftskontrollerna för barnomsorgen

    Varje år genomför Uppsala kommun en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har barnsomsorg i kommunen betalar rätt avgift.
    5 september 2022
  • Förskolan behöver dina kontaktuppgifter

    Har förskolan aktuella kontaktuppgifter för dig som är vårdnadshavare? Det är en förutsättning för snabb kommunikation, angeläget av säkerhetsskäl och en viktig del av vår krisberedskap.
    31 maj 2022

Kontakta oss

Tf Rektor
Nergiz Dogan

Uppsävja förskola

Lammets förskola

Kontakt

Besöksadress
Västgötaresan 60
757 54 Uppsala

Öppettider
07:00-17:00

Avdelningarnas direktnummer

Hagen/Heden
018-727 52 45
072-599 51 22
Vallen/Ängen
018-727 53 34
072-599 51 24
Köket
018-727 52 89

Sjukanmälan
Görs till respektive avdelning.

Visa på kartan