Välkommen till Lammets förskola

Vår förskola består av fyra åldersnära barngrupper. Förskolan är belägen 7 km söder om Uppsala i område Sävja, nära skog och natur. 

Hos oss välkomnas ditt barn till en hoppfull förskola med lustfyllt och meningsfullt lärande. Tillsammans med barnen vill vi forma ett demokratiskt hållbart samhälle.

Barn som äter frukt

Förskolan är första steget i vårt utbildningssystem och i det livslånga lärandet.
Här kan du läsa Skollagen. Kapitel 8 handlar om förskolan.


Vårt arbete styrs av läroplanen för förskolan, Lpfö98 som reviderades 2016.