Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Einar och nås på telefonnummer 018-727 52 89

Uppdaterad: