Intervju med pedagoger

Här berättar förskolläraren Tova, barnskötaren Siran och förskolans rektor Julia om Lammets förskola

Vi på Lammet arbetar med alla barns rätt till ett språk. Vi är en mångkulturell förskola med både barn och pedagoger från olika kulturer och olika delar av världen.
Det mångkulturella är vår förskolas superstyrka.
Pedagoger på Lammets förskola

 

Alla barnen i förskolan är i fokus
Vi arbetar med både svenska språket och flerspråkighet för att skapa trygghet för alla barn, vårdnadshavare och pedagoger i förskolan.

Språk och kommunikation är kärnan i vår undervisning inom alla aktiviteter. När du kommer in i vår förskola, är väggarna täckta av bokstäver, siffror, bilder och tecken. Det hjälper barnen i de vardagliga aktiviteterna och att utrycka sina tankar och känslor.

Vi är en liten men ändå stark verksamhet
Lammet är en liten enhet där barnen har möjlighet att skapa relationer med alla pedagoger och barn i förskolan. Vi har ofta gemensamma samlingar och utflykter. Alla känner alla. Det är fint och tryggt för både barn och vårdnadshavare.

Vår förskola ligger nära skogen och vi har tillgång till bibliotek. Därmed har barnen fler lärmiljöer att utmanas och utvecklas i. Vi utnyttjar gärna den natur och kultur som Sävja erbjuder.

Vi tycker det är roligt att jobba på Lammet
Ett stort engagemang finns hos pedagogerna för det vardagliga arbetet med barnen.

Undervisningen blir så rolig när vi utgår från barnens intressen. Barnen kan komma på en massa funderingar och kreativa idéer som vi inte har tänkt på. Det blir ett verktyg för oss pedagoger att bygga vidare på.

Det är ovärderligt
Att kunna skapa något bra för så många barn. Att komma till förskolan och göra lekfulla saker tillsammans med barnen där vi skapar gemensamma erfarenheter.

Att vi är mångkulturella. Vi bygger relationer, trygghet och stärker barnens identitet och självkänsla. Vi tror att det gynnar barnen under en lång tid framöver.

Uppdaterad: